Leven vanuit Vreugde

Praktijk voor psychosociale therapie en dromenwerk


Wat is Emotionally Focused Therapy - EFT?

EFT is een vorm van therapie die zich richt op emoties als drijvende kracht in ons leven. Vooral voor paren is deze vorm van behandeling inmiddels uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. In een EFT-traject wordt niet alleen gekeken naar de communicatie- en gedragspatronen tussen partners maar vooral ook naar hoe de onderlinge verbinding en bereikbaarheid er uit ziet.

EFT richt zich op het stoppen van de negatieve interacties tussen partners en het smeden en versterken van de emotionele band tussen partners. Dit gebeurt door de sleutelmomenten in de relatie op te sporen en er dieper in te kijken. Doel is te komen tot een volwassen liefdevolle relatie: openstaan en ontvankelijk zijn voor elkaar, op elkaar afgestemd zijn. De EFT-therapeut helpt een paar met relatieproblemen om de problematische manier waarop zij de relatie vormgeven om te vormen tot een veiliger hechting, die beide partners voedt en sterker maakt.

EFT heeft drie belangrijke kenmerken:

  1. De focus op emoties: liefdesrelaties zijn emotionele verbintenissen. Je kunt liefde niet beredeneren of erover onderhandelen. Het verlies van een veilige, liefdevolle verbondenheid roept in het brein een respons van oerpaniek op. Die behoefte van veilige verbondenheid met enkele dierbaren is ons door miljoenen jaren van evolutie ingeprent. In EFT worden gevoelens niet geminimaliseerd, beheerst of enkel benoemd, maar ze worden juist uitgenodigd en gebruikt in het proces. Emotionele ervaringen en het uiten ervan worden gezien als doel en een krachtig instrument voor verandering.
  2. Het belang dat gehecht wordt aan de hechtingstheorie: hechting wordt gezien als een aangeboren primaire behoefte. Het zoeken en onderhouden van contact en verbinding met belangrijke anderen is bij mensen een aangeboren, primair leidende kracht, die een leven lang werkzaam is. Afhankelijkheid is, hoewel deze in onze cultuur is gepathologiseerd, een aangeboren deel van ons mens-zijn en geen eigenschap uit de kindertijd waar we 'overheen groeien'. Er bestaat niet zoiets als totale onafhankelijkheid van anderen. Er bestaat alleen effectieve en ineffectieve afhankelijkheid. Veilige afhankelijkheid voedt de autonomie en het zelfvertrouwen. Veilige afhankelijkheid en autonomie zijn twee zijden van dezelfde medaille en niet twee tegenovergestelden. De paradox is dat hoe veiliger verbonden we zijn, des te onafhankelijker en eigen we kunnen zijn. Psychische gezondheid betekent het handhaven van een gevoel van wederzijdse afhankelijkheid, niet dat men volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk van anderen is.
  3. Het niet-pathologiserende perspectief: mensen worden genomen zoals ze zijn. Bij EFT worden partners met relatieproblemen niet gezien als mensen met gebreken of met een gemis aan vaardigheden. We zien in EFT de behoeften, verlangens en primaire emotionele reacties als in principe gezond en adaptief. Wat voor problemen zorgt is juist de manier waarop deze behoeften en verlangens in het kader van kwetsbaarheid en vermeend gevaar worden vormgegeven (of juist niet worden vormgegeven). Juist de manier waarop belangrijke emoties zoals bijvoorbeeld angst worden onderdrukt, ontkend of vervormd leidt tot disfunctioneren en problemen.

De boodschap van EFT is simpel: begin er niet aan om beter te leren debatteren, je communicatievaardigheden te verbeteren, grote romantische gebaren te maken of te experimenteren met nieuwe sexuele standjes. Je kunt beter inzien en toegeven dat je emotioneel gehecht bent aan en afhankelijk bent van je partner, net zoals een kind afhankelijk is van zijn ouders voor koestering, troost en bescherming. De hechting tussen volwassenen is meer wederzijds en fysiek contact staat er minder centraal in, maar de aard van de emotionele band is hetzelfde.

EFT is een belangrijk onderdeel van onze relatietherapie.

Inspiratiebronnen: